انواع مونتاژ (تدوین )‌ سینمایی

نوشته شده توسط:مدیریت مدیر سایت | ۰ دیدگاه

 انواع مونتاژمونتاژ چیست و انواع آن کدامند؟

اصطلاحات مونتاژ و تاثیرات مونتاژ

مونتاژ عبارت است از اتصال و پیوند هنرمندانه نماهای فیلم برداری شده در کنار هم طوری که مفهوم خاصی را به بیننده ارائه دهد.

    انواع مونتاژ :
1- روایتی: در این مونتاژ داستان را بصورت روایتی بیان می کند.
2- ایده ای: در این روش با آرمانهای تصویری بیننده موضوع را درک می
کند. در روسیه اشخاصی چون ایزنشتاین و پودوفکین کولشوف پیشرو روش ایده ای بودند.

3- پویا و خلاق : یک واقعه بطور غیر مستقیم از نظر صدا یا تصویر مونتاژ   شود و به اصطلاح تداوم حرکتی حذف می شود.
4- متضاد : (کنتراست) مونتاژ تصاویر متضاد پشت سر هم مانند نمای انسان لاغر به انسان چاق
5- لایف موتیف : مونتاژ یک تصویر یا صدایی بطور تکرار در طول صحنه
6- مونتاژ تشابه : تشبیه یک چیز با چیز دیگر مانند کشتار کارگران با کشتار گاوها
7- مونتاژ نگاتیو: (قطع نگاتیو ) مونتاژ بر روی فیلم نگاتیو
8- مونتاژ متریک : مونتاژی که دارای ریتم تصویری است و نمای آن با تمپو   ۲ – ۴ ۲ – ۴ باشد .
9- مونتاژ کات : چیدن نماها پشت سر هم چه صدا و چه تصویر بدون تروکاژ
10- مونتاژ ذهنی : مونتاژی که نماهای آن نمادین و سمبولیک است. باپیوند دو نما مفهوم سومی بدست می آید.
11- مونتاژ خطی : مونتاژی است که مانند نوار ویدئو بعد از اتمام کار
نمی توان قسمتی از آنرا حذف نمود. بایستی کپی جدید کشید.
12- مونتاژ غیر خطی : مانند مونتاژ بر روی فیلم و نگاتیو یا مونتاژ
کامپیوتری که بر روی یک خط نیست و می توان هر قسمتی را که مورد احتیاج
نباشد حذف نمود.
13- مونتاژ تداومی : مونتاژی که در آن تداوم حرکت بازیگر و صحنه دیده شود.
14- مونتاژ ساختاری : (بنیادی) مونتاژی که در آن نماهای مرده و زائد و  اضافات حذف شوند.
15- مونتاژ ناسینگ : مونتاژی که در آن روی هم افتادگی تصاویر غیر از
صدای آن باشد.
16- مونتاژ سینگ : هم سطح و مستقیم
17- راف کات : سر هم کردن نماهای فیلمبرداری شده بدون حذف اضافات
18- فاین کات : سر هم نمودن نماها و حذف اضافات و به عبارتی دیگر  انتخاب بهترین نما از بین نما های فیلمبرداری شده را فاین کات می گویند.

            تاثیرات مونتاژ :
1- زمان : با مونتاژ می توان زمان را بیش از حد کشدار و یا فشرده نمود.
2- مکان : با مونتاژ می توان دو لوکیشن (Location) را که در دو جای مختلف فیلمبرداری شده اند در کنار هم قرار داد.
3- موضوع : با مونتاژ می توان تداوم موضوع بوجود آورد و چند موضوع را

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...